Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu. Obowiązek ukończenia szkolenia mają wszyscy pracownicy i funkcjonariusze użytkujący systemy komputerowe SAPSP.